Porozmawiaj na temat naszych rozwiązań:
Help Desk:
Centrum Aktualizacji Oprogramowania:
System Rejestracji Zgłoszeń:
Selected clients:

Program celny PLANUS jest autorskim rozwiązaniem firmy SKG S.A. Został zaprojektowany i stworzony tak, by pomóc podmiotom uczestniczącym w realizacji szeroko rozumianych procesów biznesowych w zakresie obsługi celnej, podatkowej i spedycyjnej. System PLANUS przeznaczony jest do obsługi obrotu towarowego (zakup, składowanie, sprzedaż) z uwzględnieniem pełnej obsługi celnej operacji importu, eksportu, tranzytu i dostaw wewnątrzwspólnotowych. Obsługa procesów po stronie administracji celno-podatkowych realizowana jest przy użyciu systemu Integrated Customs Duty and Tax System ICDTS (Zintegrowany System Podatkowo-Celny ZSPC), o którym informacje można uzyskać kontaktując się z Działem Sprzedaży.

Podstawowe zadania programu PLANUS:

Obsługa procedur gospodarczych

System PLANUS obsługuje pełną ewidencję towarów w magazynie. W programie istnieje możliwość zdefiniowania wielu magazynów z indywidualnie definiowanymi trybami obsługi towarów. Każdy towar opisany jest szczegółowo w kartotece wraz z jego fizyczną lokalizacją. Na podstawie dokumentów magazynowych tworzone są dokumenty handlowe i rejestry rozliczeń podatku VAT i akcyzy. Struktura danych w systemie PLANUS pozwala na dokonywanie transakcji z kontrahentami zagranicznymi z pełną obsługą celną.

Obsługa procedur celnych:

Przywóz, Wywóz, Tranzyt

System PLANUS zapewnia obsługę zgłoszeń celnych SAD, deklaracji skróconych oraz wysyłanie komunikatów do systemu celnego CELINA. Dokumenty celne generowane są automatycznie na podstawie dokumentów źródłowych (handlowych, magazynowych itp.). Program posiada zaawansowaną kontrolę poprawności dokumentów, co powoduje wykrycie większości błędów na etapie przygotowania deklaracji i przyspiesza ich obsługę. Obieg dokumentów wiąże się z nadawaniem im określonych statusów, związanych z etapem realizowanej procedury. Na dokumentach można wykonywać wyłącznie operacje dopuszczalne przez procedury.

Procedura uproszczona w przywozie i wywozie

W programie PLANUS rejestruje się pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej. Umożliwia to generowanie powiadomień i powiadomień zbiorczych oraz prowadzenie rejestrów towarów, obsługiwanych w procedurze uproszczonej.

INTRASTAT

Automatyczne generowanie deklaracji miesięcznych INTRASTAT na podstawie źródłowych dokumentów handlowych, z uwzględnieniem korekt i sprostowań po wprowadzeniu do systemu faktur korygujących - również z uwzględnieniem zamkniętych okresów sprawozdawczych.

Rejestr elektroniczny procedury uproszczonej

Rejestr towarów w procedurze uproszczonej, tworzony za pomocą programu PLANUS spełnia wymogi, stawiane rejestrowi elektronicznemu. Dzięki temu prowadząc ewidencję obrotu towarowego w PU za pomocą PLANUSA można zrezygnować z prowadzenia rejestru metodą tradycyjną (za zgodą odpowiedniego Urzędu Celnego).

Wymiana komunikatów elektronicznych z systemami ECS,
ICS i NCTS

Dzięki współpracującemu z bazą danych PLANUS programowi PKom każdy wygenerowany w systemie komunikat po otrzymaniu statusu "Wyślij do UC" przekazywany jest drogą mailową do odpowiedniego systemu celnego oraz pobierane są komunikaty zwrotne, automatycznie kojarzone z dokumentem źródłowym. Użytkownik, mając podgląd na status wysłanego dokumentu, otrzymuje bieżącą informację o stanie sprawy.

Obsługa gwarancji i zabezpieczeń

System PLANUS pozwala na saldowanie kwot zabezpieczeń poprzez obciążenia (w postaci dokumentów SAD) i rejestrowanie wpłat.

Tworzenie rejestrów VAT

Przy transakcjach celnych pojawia się konieczność uwzględnienia podatku VAT w rozliczeniach przedsiębiorcy. PLANUS prowadzi ewidencję i udostępnia użytkownikowi szczegółowe raporty związane z rozliczaniem podatku VAT w związku z dokonanymi operacjami.

Prowadzenie rejestru czynności Agencji Celnej

System PLANUS tworzy rejestr czynności z możliwością raportowania według wybranych kryteriów, co umożliwia tworzenie indywidualnych zestawień dla każdego klienta Agencji Celnej. Rejestr Obsługi Klienta, będący elementem systemu PLANUS automatycznie rozlicza i fakturuje usługi zgodnie z cennikiem, ustalanym indywidualnie np. w ramach umowy na obsługę.

Obsługa trybu awaryjnego

W związku z występującymi okresowo problemami z elektroniczną wymianą dokumentów zgłoszenia celne czasem przekazuje się do administracji celnej w trybie awaryjnym. Program PLANUS zapewnia emisję odpowiednich dokumentów papierowych oraz eksport plików XML (z podpisem elektronicznym lub bez) na nośniki zewnętrzne. Komunikaty zwrotne mogą być wczytane z nośników zewnętrznych, a statusy dokumentów mogą być zmieniane ręcznie, co zapewnia integralność danych oraz zachowanie ciągłości obiegu dokumentów.

Obsługa składu celnego

System PLANUS rejestruje pozwolenia na prowadzenie składu celnego oraz obsługuje wszelkie transakcje, dokonywane na towarach, rozliczając pojawiające się wtedy należności celne. Kartoteki magazynowe uaktualniane są na podstawie dokumentów magazynowych WZ i PZ, emitowanych pod warunkiem spełnienia wymogów procedury celnej.

Podpis elektroniczny

Tam, gdzie wymagane to jest procedurą, przed wysłaniem lub zapisaniem dokumentu w formie pliku XML może on być podpisany elektronicznie za pomocą certyfikatu zainstalowanego na komputerze użytkownika. Podpis może być dołączony automatycznie lub na żądanie.

ADMINISTRACJA

W programie wbudowany jest moduł administracyjny, umożliwiający:

 • Zarządzanie użytkownikami: zakładanie kont użytkowników z indywidualnymi loginami i hasłami oraz prawami dostępu do poszczególnych funkcji programu.
 • Konfigurację systemu:  zasady obsługi poszczególnych dokumentów, zawartość słowników dopuszczalnych wartości poszczególnych pól, wygląd i układ okien programu, reakcja na błędy itp.
PLANUS - zalety i korzyści
 • W jednym systemie obsługiwane są transakcje krajowe i międzynarodowe
 • Komunikacja z systemami Polskiej Służby Celnej
 • Zintegrowany kalkulator taryfy celnej – zawsze poprawne dane
 • Możliwość współpracy z systemami klasy ERP
 • Modułowa budowa oprogramowania celnego PLANUS zapewnia pełną skalowalność systemu, od pojedynczego stanowiska do dużej struktury korporacyjnej
 • Jedna, wspólna baza danych dla całej firmy
 • Duża elastyczność dająca szerokie możliwości zmian funkcjonalnych, dostosowanych do indywidualnych wymagań klienta
 • Możliwość realizacji specyficznych procesów np.:

  • Dedykowane interfejsy wymiany danych z systemami klasy ERP
  • Przetwarzanie Pod Kontrolą Celną
  • Obsługa uszlachetniania w systemie zawieszeń
 • Konfiguracja dostępu użytkowników do aplikacji oraz dokumentów
 • Generowanie raportów i analiz
 • Wspólny interfejs użytkownika (Windows)
 • Największe firmy produkcyjne realizują w programie celnym PLANUS ok. 600 transakcji dziennie

Ideą pracy programu PLANUS jest wprowadzanie danych, koniecznych do realizacji procedur gospodarczych tylko raz. Jeżeli do systemu wprowadza się dane o towarach na podstawie faktur handlowych, wystarczy tworząc kolejne dokumenty powołać się na już istniejące w systemie dokumenty źródłowe, aby wypełniły się one automatycznie. Na każdym etapie możliwe jest korygowanie danych ręcznie (jeżeli procedura dopuszcza takie działanie) lub powrót do poprawy dokumentów źródłowych. Program obsługuje wszelkiego rodzaju sprostowania i korekty, zachowując niezbędne powiązania z dokumentami źródłowymi - również z poprzednich, zamkniętych okresów sprawozdawczych czy rozliczeniowych.

Przykładowy przebieg procesu w obsłudze eksportu
Przykładowy przebieg procesu w obsłudze eksportu.

W trosce o komfort pracy użytkowników oprogramowania celnego PLANUS w Państwa firmie, SKG S.A. realizuje szeroki zakres wsparcia technicznego. W ramach usług wsparcia otrzymają Państwo dostęp m.in. do nowych wersji programu, biuletynu informacyjnego, pomoc konsultantów helpdesk (dostępne są trzy poziomy współpracy, aż do indywidualnie negocjowanych godzin dostępności konsultantów helpdesk).

Szczegółowe warunki oferty ustalane są indywidualnie.

System Planus współpracuje z eArchiwistą® - programem do archiwizacji dokumentów i komunikatów celnych.

W ofercie SKG S.A. znajdują się także programy celne udostępniane on-line w ramach usługi Wrota Celne. Jest to autorskie rozwiązanie SKG S.A., które ma na celu umożliwienie komunikacji ze wszystkimi systemami Polskiej Służby Celnej za pośrednictwem jednego interfejsu dostosowanego do wymagań klienta i istniejących u niego rozwiązań. Sukcesywnie Wrota Celne obejmują swym zasięgiem wybrane systemy Administracji Celnych innych krajów.

Wrota Celne umożliwiają tworzenie elektronicznych dokumentów i wymianę ich z systemami: CELINA, ECS, EMCS, ICS, NCTS, OSOZ, ZEFIR, a także otwieranie procedury tranzytu w systemie NCTS (ATLAS) w Niemczech oraz dokonywanie zgłoszeń w systemie ICS (AIS) w Czechach. Za pomocą Wrót Celnych można wysłać EPI do systemu informatycznego Białorusi przy wwozie towarów na teren Unii Celnej Białorusi, Kazachstanu, Rosji przez granicę białoruską.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat naszych produktów i usług prosimy o kontakt
z Działem Sprzedaży tel: (33) 82-81-100 lub e-mail:
sprzedaz@skg.pl


Z tą stroną skojarzone są słowa:  ACL  Planus  SKG  oprogramowanie celne  program celny